35 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Tiêu Biểu Nhất

Đinh Hà Uyên Thư 15/01/2020 Tin tức
 • 35 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Tiêu Biểu Nhất
  5/5 (1 đánh giá ) 0 bình luận

Trong bài viết dưới đây, tailuanvan.com xin chia sẻ đến bạn 35 gợi ý đối với đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh tiêu biểu nhất. Nếu bạn vẫn đang chật vật mãi mà vẫn chưa chọn được một đề tài ưng ý hãy tham khảo ngay nhé!

 

List danh sách đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh

 

 1. The study on syntactic features of common English noun phrases in
 2. The polysemy of the English verbs Open/Close in "Gone" with the wind" with reference to Vietnamese
 3. Syntactic and semantic features of English idioms containing verbs "go" and "come" with reference to their Vietnamese equivalents
 4. Syntactic and semantic features of English idioms containing the word 'No' with reference to the Vietnamese equivalents
 5. Structural and on tollogical metaphrs of "Life" in typical short stories in English and Vietnamese
 6. Linguistic features of preposition "BY" in English and their Vietnamese equivalents
 7. Linguistic features of pharmaceutical terms in English and their Vietnamese equivalents
 8. Lexical ambiguity in English poems with reference to Vietnamese
 9. Hedging strategies and how to realize in English and Vietnamese
 10. Features of noun-verbs conversion in English and Vietnamese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    Xem thêm: Dịch vụ cung cấp tài liệu làm luận văn theo yêu cầu                    
                                                                                                                                                                                         
 11. Cohesive devices in English information technology reading texts and implications in teaching and learning English for specific purposes at the people's police university of technology and logistics
 12. And/But/Or as cohesive in English written discourse - a contrastive analysis with Vietnamese equivalents
 13. An analysis of lexical cohesive in functional food advertisements in English and Vietnamese
 14. A study on the English collocations the verb "SET" with reference to their Vietnamese equivalents
 15. A study on syntactic and semntic features of English verbs denoting senses with reference to the Vietnamese equivalents
 16. A study on syntactic and semantic features of English subordinators with reference to the Vietnamese equivalents
 17. A study on syntactic and semantic features of English physical appearance adjectives and their Vietnamese equivalents
 18. A study on syntactic and semantic features of English idioms denoting richness and poverty with reference to the Vietnamese equivalents
 19. A study on semantic and pragmatic features of concessive conjunctions "Still:, "Yet" in English and "Vẫn", "Chưa" in Vietnamese"
 20. A study on semamtic features of English adjectives denoting "Small" with reference to Vietnamese equivalents
 21. A study on metaphors in English advertising slogans for food and beverage T
 22. A study on metanphors of love in some English love songs from cognitive perspective
 23. A study on linguistic features of English printed advertisements in tourism with reference to the Vietnamese equivalents
 24. A study on IN prepositional phrases in English set expressions with reference to Vietnamese equivalents
 25. A study on English set expressions containing the word "Blue" and the Vietnamese equivalents
 26. A study on English politeness strategies for refusals with reference to the Vietnamese equivalents
 27. A study on English idioms of people's appearance description and the Vietnamese equivalents
 28. A study on English idioms of education with reference to the Vietnamese equivalents
 29. A study on English idioms containing the verbs "Have" with reference to the Vietnamese equivalents
 30. A study of syntactic and semantic features of English expressions of existence in English with reference to their Vietnamese equivalents
 31. A linguistic study on "Get" phrasal verbs in English with reference to the Vietnamese equivalents
 32. A contrastive study of English and Vietnamese proverbs about moral values of family relationships.
 33. A contrastive analysis of ways of greetings in English and Vietnamese
 34. A contrastive analysis of rhetorical questions in English and Vietnamese
 35. A comparative study on idioms containing the word "Water" in English and "Nước" in Vietnamese

nhận ngay bộ tài liệu tham khảo phù hợp nhất với bạn

Hotline: 0912 309 689
Đinh Hà Uyên Thư Bạn hãy tham khảo website https://tailuanvan.com để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Chat với chúng tôi qua zalo