41 Đề tài Luận Văn Thương Mại Quốc Tế Tiêu Biểu

Đinh Hà Uyên Thư 15/01/2020 Kinh tế
 • 41 Đề tài Luận Văn Thương Mại Quốc Tế Tiêu Biểu
  3/5 (2 đánh giá ) 0 bình luận

Bạn suy nghĩ vắt óc mà vẫn chưa thể nghĩ ra được cho mình một đề tài luận văn thương mại quốc tế? Đừng lo lắng, hãy tham khảo ngay list 41 đề tài mà tailuanvan.com đã tổng hợp được trong bài viết dưới đây.

 

List đề tài luận văn thương mại quốc tế

 

 1. Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh Nhật Bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác Việt Nam
 2. Bán phá giá trong thương mại quốc tế
 3. Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế - Thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
 4. Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu tại Công ty ABC
 5. Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế teo phương thức tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
 6. Giải quyết các tranh chấp trong thương mại Quốc tế ở Việt Nam hiện nay
 7. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế - thách thức đối với hàng hóa Việt Nam và giải pháp khắc phục
 8. Hàng rào phi thuế quan và ảnh hưởng của nó đến thương mại quốc tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Xem thêm: Dịch vụ cung cấp tài liệu làm luận văn theo yêu cầu           

                                                                                                                                                
 9. Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuế hải quan tại Công ty ABC
 10. Hoạt động tài trợ thương mại quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại VPBank - thực trạng và giải pháp
 11. Hoạt động thanh toán quốc tế tại Công ty ABC
 12. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ tại Ngân hàng...
 13. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng tại Công ty ABC
 14. Khả năng vận dụng các học thuyết thương mại quốc tế trong điều kiện Việt Nam
 15. Khái quát về tranh chấp thương mại và một số cách giải quyết các tranh chấp trong thương mại Quốc tế ở Việt Nam hiện nay
 16. Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc
 17. Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam
 18. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN
 19. Nghiên cứu giải pháp vượt rào cản của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm và cá da trơn sang thị trường Mỹ và EU
 20. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại Công ty ABC
 21. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại Công ty ABC
 22. Nghiệp vụ quản lý đơn hàng tại Công ty ABC
 23. Người giao nhận và vai trò của người giao nhận trong hoạt động vận tải và thương mại quốc tế
 24. Phân tích các rủi ro trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế đối với ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
 25. Phân tích sự biến đổi của hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam/các nước trong khu vực/các nước trên thế giới. Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp.../đối với 1 ngành hàng
 26. Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại Công ty ABC
 27. QUy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại Công ty ABC
 28. Quy trình thông quan đối với hàng xuất/nhập khẩu tại Công ty ABC
 29. Rào cản phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam
 30. Tác động của tự do hóa thương mại đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển tại Hải Phòng
 31. Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế của ngành hàng...của một công ty
 32. Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam với một nước.../một tổ chức kinh tế quốc tế...Định hướng phát triển
 33. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chợ/chuyến tại Công ty ABC
 34. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu tại Công ty ABC
 35. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty ABC
 36. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty ABC
 37. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao ngân hàng xuất/nhập khẩu bằng đường biển/đường hàng không tại Công ty ABC
 38. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tài tại Công ty ABC
 39. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL/LCL/hàng rời tại Công ty ABC
 40. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Logistic tại Công ty ABC
 41. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ sale cước vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường biển/đường hàng không tại hãng vận tải ABC

nhận ngay bộ tài liệu tham khảo phù hợp nhất với bạn

Hotline: 0912 309 689
Đinh Hà Uyên Thư Bạn hãy tham khảo website https://tailuanvan.com để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Chat với chúng tôi qua zalo