Bình quân gia quyền là gì? Công thức bình quân gia quyền

Đinh Hà Uyên Thư 07/01/2021 Tài liệu luận văn khác
  • Bình quân gia quyền là gì? Công thức bình quân gia quyền
    5/5 (1 đánh giá ) 0 bình luận

Trong kế toán chắc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với khái niệm bình quân gia quyền. Thuật ngữ này nói về phương pháp tính đơn giản của một mặt hàng dựa theo phương pháp tính trung bình. Vậy bình quân gia quyền là gì? Để có câu trả lời hãy cùng Tải Luận Văn tìm hiểu bài viết sau nhé.

 

Số bình quân gia quyền là gì?

Nhiều người thắc mắc rằng bình quân gia quyền là gì? Trong tiếng anh số bình quân gia quyền được viết là weighted average.

Số bình quân gia quyền là dạng số thể hiện giá trị trung bình của một tập dữ liệu ghi nhận con số nhất định quan trọng hơn so với những con số khác. Các phần tử được sử dụng trong quá trình tính toán được gia quyền sẽ phản ánh thực tế là không phải tất cả các phần tử đều quan trọng như nhau.

Số bình quân gia quyền thường được sử dụng trong phân tích thống kê, trong danh mục đầu tư chứng khoán và trung bình xếp loại. Nó là một công cụ quan trọng đối với việc hạch toán biến động của cổ phiếu, các dữ liệu không đồng đều hoặc bị trình bày sai...

Công thức xác định và vai trò của số bình quân gia quyền

Sau khi đã tìm hiểu về bình quân gia quyền là gì các bạn có thể dễ dàng xác định được cách tính bình quân gia quyền.

Công thức bình quân gia quyền

Đối với mỗi lượng biến Xi đều gắn liền với một tần số hoặc trọng số tương ứng đó là Wi. Để tính số bình quân gia quyền chúng ta áp dụng công thức như sau:

Số bình quân gia quyền = Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó:

- Xi được gọi là giá trị lượng biến quan sát.

- Wi là tần số/ trọng số của lượng biến quan sát.

Vai trò của số bình quân gia quyền

Số bình quân gia quyền thường được dùng đối với chỉ số giá nhằm phản ánh về tỷ trọng phần trăm ngân sách của người tiêu dùng chi cho những mặt hàng khác nhau để có thể xác định được mức tăng bình quân của giá cả.

Đôi khi bình quân gia quyền còn chính xác hơn bình quân đơn giản. Các nhà đầu tư cổ phiếu sử dụng số bình quân gia quyền để theo dõi cơ sở chi phí của cổ phiếu được mua tại những thời điểm khác nhau.

Ứng dụng cách lập công thức bình quân trong excel

Nội dung phương pháp tính bình quân gia quyền

Phương pháp bình quân thường được sử dụng đối với mỗi trường hợp khi mặt hàng đang có sự thay đổi về đơn giá và số lượng. Có 2 cách tính phương pháp bình quân này. Đó là:

+ Bình quân sau mỗi lần nhập: Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập, đơn giá sẽ được tính dựa trên đơn giá trung bình và lần xuất sau đó được tính theo đơn giá mới.

+ Bình quân cả kỳ: Trong phương pháp này đơn giá sẽ không tính cho lần mỗi lần nhập và xuất. Nó được được tính ở cuối kỳ và tính một đơn giá bình quân.

Quy tắc để tính bình quân:

+ Bình quân sau mỗi lần nhập

Bình quân sau mỗi lần nhập lần thứ i = Tổng thành tiền tới lần nhập thứ i/ Tổng số lượng tới lần nhập thứ i = ( Tổng tiền tồn đầu kỳ  = Tổng tiền nhập tới lần thứ i ) / ( Số lượng tồn đầu kỳ + Số lượng nhập tới lần thứ i).

+ Bình quân cả kỳ

Đơn giá bình quân trong cả kỳ = ( Tổng tiền tồn đầu kỳ + Tổng tiền nhập trong kỳ ) / ( Số lượng tồn đầu kỳ + Số lượng nhập trong kỳ ).

Ứng dụng cách lập công thức bình quân gia quyền trong excel

Công thức tính bình quân sau mỗi lần nhập trong excel

Ví dụ: Trong mỗi lần nhập hàng mặt hàng cam ta nhận thấy đơn giá của chúng khác nhau. Tính bình quân sau mỗi lần nhập

Dùng tham chiếu tọa độ trên Excel ta có:

Đơn giá bình quân được tính cho lần nhập thứ hai =

= (E3+E4)/(D3+D4) =SUM(E3:E4)/SUM(C3:C4).

Đơn giá bình quân được tính cho lần nhập thứ 3 =

= (E3 + E4 + E5)/(D3+D4+D5) = SUM(E3:E5)/SUM(C3:C5).

Công thức tổng quát:

F3=SUM($E$3:E3)/SUM($C$3:C3)

Các điểm tương ứng là E3 và C3 sẽ được cố định làm điểm bắt đầu vì nó luôn giữ nguyên giá trị trong công thức.

Sau đó bắt đầu Filldown công thức được tính từ F3 đến F8 ta được một kết quả.

Cần chú ý rằng trong công thức này bạn sẽ không thấy được phần số lẻ trong khi tính đơn giá bình quân. Tuy nhiên trên thực tế là có số lẻ. Nếu không muốn số lẻ thì trong Excel sẽ thêm hàm làm tròn như hàm ROUND.

Đơn giá bình quân cả kỳ

Dựa vào bảng trên ta có, đơn giá bình quân cả kỳ sẽ mang kết quả tương tự nhau như ở 2 lần xuất hàng. Đồng thời nó cũng khác hơn so với giá trị của đơn giá bình quân được tính sau mỗi lần nhập.

Công thức tính đơn giá bình quân cả kỳ trên excel:

G4=IF(C4<>””,SUMIFS($F$3:$F$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”)/SUMIFS($D$3:$D$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”),

Khi đó:

+ IF(C4<>”” : Nếu C4 # rỗng thì chỉ tính là đơn giá xuất (chỉ tính giá trị khi xuất, không tính giá trị khi nhập)

+ SUMIFS($F$3:$F$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”) : Trong công thức này vùng tham chiếu sẽ không được cố định ở 1 điểm bắt đầu sau đó mới tăng dần mà nó sẽ được cố định cho giá trị của cả kỳ và được tính bắt đầu từ dòng thứ 3 cho tới dòng thứ 11.

+ SUMIFS($D$3:$D$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”) : Vùng tham chiếu cũng được bắt đầu tính từ dòng thứ 3 cho tới dòng 11.

Thông qua hai cách tính được giới thiệu trên có thể nhận thấy rằng trên Excel chỉ cần sử dụng 1 hàm SUMIFS là đã có thể tính toán được. Tuy nhiên sau mỗi lần nhập hoặc sau cả kỳ thì việc cố định vùng tại vùng tham chiếu sẽ có sự thay đổi và dẫn tới thay đổi phương pháp tính.

Bài viết trên là một số thông tin nhằm giải đáp về bình quân gia quyền là gì. Đồng thời chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách ứng dụng lập công thức bình quân trong Excel. Hy vọng qua đây sẽ mang tới những kiến thức hữu ích nhất cho bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết về số bình quân gia quyền hãy truy cập trực tiếp vào website của Tải Luận Văn nhé.

Nguồn: tailuanvan.com

nhận ngay bộ tài liệu tham khảo phù hợp nhất với bạn

Hotline: 0912 309 689
Đinh Hà Uyên Thư Bạn hãy tham khảo website https://tailuanvan.com để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Chat với chúng tôi qua zalo